Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 09.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Višesava , opština Bajina Bašta, domaćinstvo Tomislava Živanovića
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 IPARD u Srbiji , savetodavac Bojana Nešić
2. 10:30 do 11:00 Evropsko žutilo koštičavog voća i monilinia fructicola , eksterni predavač Milenko Gavrilović

Prisutnima je pojašnjen način na koji se mogu koristiti IPARD podsticaji u Srbiji. Poseban naglasak je stavljen na uslove koje je potrebno ispuniti prilikom aplikacije za sredstva i uslove koji moraju biti ispunjeni na kraju investicije ukoliko sredstva budu odobrena. Takođe, proizvođači su upoznati sa simptomima moguće pojave evropskog žutila koštičavog voća i karantinskog parazita Monilinia fructicola.
Koordinator: Bojana Nešić

Izvor: PSSS Užice