Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 16.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Rutoši , opština Nova Varoš, Mesna zajednica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Podizanje zasada maline i kupine , savetodavac Snežana Janjić
2. 10:35 do 11:05 Koncept integralne zaštite u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Zorica Lazić


Koordinator: Snežana Janjić

Izvor: PSSS Užice