Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 11.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Užice , opština Užice – grad, Prostorije PSSS Užice
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Značaj udruživanja poljoprivrednih proizvođača mleka , savetodavac Nebojša Đurić
2. 09:35 do 10:05 Kritične tačke u proizvodnji mleka na farmama , savetodavac Dejan Stanković


Koordinator: Nebojša Đurić

Izvor: PSSS Užice