Objava: PREDAVANJE-PSSS Užice

Dana 28.02.2022. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Užice , opština Užice – grad, prostorije PSSS Užice
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Ipard program , savetodavac Dejan Stanković
2. 12:30 do 13:00 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Bojana Nešić


Koordinator: Dejan Stanković

Izvor: PSSS Užice