Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 06.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Pambukovica , opština Ub, Gazdinstvo Neše Janića sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prihrana strnih žita u stresnim uslovima , savetodavac Svetlana Jerinić
2. 10:30 do 11:00 Zaštita strnih žita , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom predavanja prisutni su imali priliku da se upoznaju sa značajem i vremenom primene prihrane strnih žita azotnim đubrivima u stresnim uslovima kao i planom zaštite, odnosno vremenom primene i izborom herbicida i fungicida.
Koordinator: Svetlana Jerinić

Izvor: PSSS Valjevo