Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 24.02.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Popučke , opština Valjevo – grad, “Mali raj” sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Svetlana Jerinić
2. 14:30 do 15:00 Zaštita strnih žita , savetodavac Svetlana Vasiljević
3. 15:00 do 15:30 Preporuke za izbor hibrida za setvu , eksterni predavač Nikola Tiosavljević

Tokom prdavanja dati saveti vezani za predstojeću prihranu i zaštitu ozimih strnih žita, kao i saveti vezani za prolećnu setvu, odnosno izbor hibida u zavisnosti od namene.
Koordinator: Svetlana Jerinić


Izvor: PSSS Valjevo