Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 31.03.2021. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Lopardince , opština Bujanovac, Prostorije mesne kancelarije
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Vođenje evidencije o poslovanju na gazdinstvu, osiguranje i krditiranje proizvodnje , savetodavac Srđan Zafirović
2. 19:30 do 20:00 Zaštita vinograda od karantinskih bolestri i štetočina , savetodavac Dejan Mujakić


Koordinator: Srđan Zafirović

Izvor: PSSS Vranje