Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 14.02.2022. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Dubnica , opština Vranje – grad, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Đubrenje zasada voća , savetodavac Suzana Jerkić
2. 19:30 do 20:00 Ishrana preživara , savetodavac Srđan Zafirović

Đubrenje zasada voća
Koordinator: Suzana Jerkić

Izvor: PSSS Vranje