Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 18.06.2022. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Baraljevac , opština Bujanovac, OŠ,,Bora Stanković,,Baraljevac
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Ishrana odraslih koza , savetodavac Ivica Tomić
2. 16:30 do 17:00 Obrada zemljišta u voćnacima , savetodavac Nebojša Mladenović

Ishrana odraslih koza
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje