Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 18.06.2022. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Sejace , opština Bujanovac, OŠ,,Bora Stanković,, Sejace
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Higijena proizvodnje mleka , savetodavac Ivica Tomić
2. 17:30 do 18:00 Agrotehničke mere u toku perioda vegetacije , savetodavac Nebojša Mladenović

Higijena proizvodnje mleka
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje