Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 29.06.2022. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Suvi Dol , opština Vranje – grad, Seoska zgrada
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Prepoznavanje ciklusa i pravovremeno veštačko osemenjavanje , savetodavac Ivica Tomić
2. 18:30 do 19:00 Obrada zemljišta u voćnjacima , savetodavac Nebojša Mladenović

Prepoznavanje ciklusa i pravovremeno veštačko osemenjavanje
Koordinator: Ivica Tomić

Izvor: PSSS Vranje