Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 23.06.2022. godine, sa početkom u 10:27 održana je radionica, mesto Đurinci , opština Beograd-Sopot, PG Radoslava Kuzmića
sa temom:
1. 10:27 do 11:46 Praktičan prikaz berbe višnje za industrijsku potrošnju sa posebnim osvrtom dobru higijensku praksu berbe. , savetodavac Radmila Koprivica

Praktičan prikaz berbe višnje za industrijsku potrošnju sa posebnim osvrtom dobru higijensku praksu berbe.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd