Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 23.06.2022. godine, sa početkom u 09:37 održana je radionica, mesto Sopot , opština Beograd-Sopot, PG Marjanović Dragoslava
sa temom:
1. 09:37 do 10:25 Mehanizovana berba višnje tresačima , savetodavac Željko Lazić

Mehanizovana berba višnje tresačima .
Koordinator: Željko Lazić

Izvor: PSSS Beograd