Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 27.11.2021. godine, sa početkom u 10:15 održana je radionica, mesto Lisović , opština Beograd-Barajevo, Gazdinstvo Nenada Paunovića
sa temom:
1. 10:15 do 11:05 Postupci u procesu sprovođenja higijene vimena i muže kod krava , savetodavac Dragoljub Krajnović

Održana radionica je imala za cilj da okupljenim proizvođačima mleka(uzgajivačima krava) pokaže i objasni važne postupke u procesu održavanja higijena vimena i muže kod krava.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd