Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 11.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, PG Zorana Filimonovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Podizanje zasada šljive-izbor sadnog materijala i pravilna sadnja. , savetodavac Dejan Marinković

Cilj radionice bio je da se okupljenim proizvođačima ukaže na osobine kvaliteta sadnog materijala, i objasni i prikaže tehnika pravilne sadnje.
Koordinator: Dejan Marinković

Izvor: PSSS Beograd