Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 22.02.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Markovac , opština Beograd-Mladenovac, Poljoprivredno gazdinstvo Miloša Berisavca
sa temom:
1. 10:00 do 10:35 Postupak izrade kalkulacije bruto marže , savetodavac Mladen Pavlović

Prisutni su informisani o postupku izrade kalkulacije bruto marže.
Koordinator: Mladen Pavlović

Izvor: PSSS Beograd