Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 26.11.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Rogača , opština Lučani, Domaćinstvo Dragovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Merenje pH vrednosti zemljišta , savetodavac Milan Damljanović

Praktična prezentacija merenja pH vrednosti zemljišta i mere popravke kiselih zemljišta.
Koordinator: Milan Damljanović

Izvor: PSSS Čačak