Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Vrnčani , opština Čačak – grad, Gazdinstvo Jovanović Radosava
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Linerna ocena kod ovaca , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj radionice je upoznavanje proizvođača sa značajem sprovođenja linearne ocene kod ovaca na odabir grla za priplod.
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak