Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Viča , opština Lučani, Firma Jelica fud
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Pokazne mere u toku berbe i plasmanu roda maline. , savetodavac Branko Tanasković

Cilj radionice je edukacija poljoprivrednih proizvođača, prvenstveno voćara u praktičnoj primeni mera i postupaka tokom distribucije obranog roda maline, od ubranih plodova do plasiranih kod otkupljivača.
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak