Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 12.04.2021. godine, sa početkom u 15:00 održana je radionica, mesto Rogača , opština Lučani, Na gazdinstvu Bogdanović Zorana
sa temom:
1. 15:00 do 16:00 Praktična obuka poljoprivrednika u popunjavanju Prijave za podsticaje za opremu i mehanizaciju prema Pravilniku u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu. , savetodavac Slađana Petrić

Radionica je imala za cilj praktičnu obuku poljoprivrednika u popunjavanju Prijave za podsticaje za opremu i mehanizaciju prema Pravilniku u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak