Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 02.09.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Lomnica , opština Despotovac, Zasad Aksentijević Radiše sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Greške načinjene prilikom podizanja zasada dunje i formiranja oblika krune , savetodavac Ivana Gligorijević

Cilj radionice je ukazati polj. proizvođačima na greške koje su načinjene prilikom podizanja zasada dunje i formiranja oblika krune
Koordinator: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS Jagodina