Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 01.12.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je radionica, mesto Lovci , opština Jagodina – grad, Gazdinstvo Dušana Đorđevića
sa temom:
1. 18:00 do 19:00 Značaj knjige polja , savetodavac Dragan Mijušković

CILJ radionice je upoznati poljoprivredne proizvođače sa značajem i pravilnim vođenjem knjige polja.
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina