Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 25.02.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Ivankovac , opština Ćuprija, Šljivar Nenada Bogdanovića
sa temom:
1. 08:00 do 09:00 Osnovna rezidba šljive , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionice je pratično prikazati pravilan način osnovne rezidbe šljive u peridu punog plodonošenja.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina