Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 28.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Medveđa , opština Despotovac, Voćnjak Radisavljević Jovana
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Primena nepesticidnih mera u zasadu šljive i rano prolećni tretman , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj radionice je pratično prikazati primenu nepesticidnih mera u zasadu šljive u cilju smanjenja infekcionog potencijala bolesti i brojnosti štetočina kao i preporuka za rano prolećni tretman.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina