Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 26.06.2022. godine, sa početkom u 18:45 održana je radionica, mesto Mijatovac , opština Ćuprija, Polj.gazdinstvo-Dragan Đorđević
sa temom:
1. 18:45 do 19:15 Receptura i sastav koncentrata za krmače , savetodavac Aleksandar Canić

Recpturura i pravilno sastavljanje smeše koncentrata za krmače, takođe pokazati kako najbolje sjediniti komponente koje ulaze u sastv koncentrata za ishranu priplodnih krmača.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina