Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 13.07.2022. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Lepojević , opština Rekovac, Zasad kupine Milosavljević Momčila
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Zaštita kupine od nepovoljnog uticaja suše,visoke temperature i jake insolacije u fenofazi sazrevanja plodova , savetodavac Ivana Gligorijević

Cilj radionice je upoznavanje polj.proizvođača sa merama zaštite zasada kupine u fenofazi sazrevanja plodova od nepovoljnog uticaja suše,visoke temperature i jake insolacije (navodnjavanje i postavljanje mreže za zasenu).
Koordinator: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS Jagodina