Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 17.08.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Opornica , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo Stefana Stevanovića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uvođenje dobre poljoprivredne prakse u mladom zasadu višnje , savetodavac Biljana Milosavljević


Koordinator: Biljana Milosavljević

Izvor: PSSS Kragujevac