Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 28.08.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Goločelo , opština Kragujevac – grad, Gazdinstvo Ivice Vuksanović
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita od zemljišnih štetočina pre sadnje voća , savetodavac Goran Varjačić


Koordinator: Goran Varjačić

Izvor: PSSS Kragujevac