Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 08.11.2021. godine, sa početkom u 13:00 održana je radionica, mesto Kopljare , opština Aranđelovac, Poljoprivredno gazdinstvo Milan Radivojević
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Higijena laktofriza , savetodavac Violeta Petrović Luković

Radionica je organizovana u cilju ukazivanja na značaj higijene u proizvodnji mleka.

Koordinator: Violeta Petrović Luković

Izvor: PSSS Kragujevac