Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 04.03.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Masloševo , opština Kragujevac – grad, Zasad šljive poljoprivrednog proizvođača Mirka Perića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Određivanje vremena sprovođenja, uslova I izbor preparata preventivnog trtmana, sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala patogena i prezimljujućih formi štetočina u zasadu šljive. , savetodavac Marija Ivanović

Posle obavljene rezidbe a pre otvaranja pupoljaka, u zasadima šljive potrebno je sprovesti preventivni tretman u cilju dezinfekcije preseka na orezanim biljnim delovima i smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača monilioza koštičavog voća, šupljikavosti lista koštičavog voća, rogača šljive i bakterioznih oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetočina.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac