Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 30.11.2021. godine, sa početkom u 07:30 održana je radionica, mesto Donja Crnišava , opština Trstenik, Gazdinstvo Čajetinac Miloša
sa temom:
1. 07:30 do 08:30 Praktična obuka poljoprivrednih proizvođača za uzimanje uzoraka zemljišta za agrohemijsku analizu. , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj radionice je bila praktična obuka poljoprivrednih proizvođača za uzimanje uzoraka zemljišta za agrohemijsku analizu.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac