Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 05.03.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Kruševac , opština Kruševac – grad, Na gazdinstvu Milićević Dragana
sa temom:
1. 10:00 do 12:00 Pravilna priprema i sadnja sadnica voća. , savetodavac Momir Nedić

Cilj radionice je da se prisutni proizvođači obuče u pravilnoj pripremi voćnih sadnica i postupcima prilikom sadnje.
Koordinator: Momir Nedić

Izvor: PSSS Kruševac