Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 26.06.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Rajinac , opština Trstenik, Gazdinstvo Pavlović Zorana
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Primena dobre higijenske prskse prilikom berbe maline , savetodavac Milan Petrović

Cilj radionice je bio praktični prikaz primene dobre higijenske prakse prilikom berbe maline.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac