Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 23.07.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Vitkovo , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Ćosić Nenada
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Praktičan prikaz očitavanja i identifikacije cikade vinove loze na lovnim klopkama , savetodavac Slađana Rilak

Cilj radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na značaj praćenja pojave cikade vinove loze (Scaphoideus titanus) uz pomoć lovnih klopki, kao i očitavanje i identifikacija štetočine na lovnim klopkama.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac