Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 25.07.2022. godine, sa početkom u 10:48 održana je radionica, mesto Buci , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Gradimira Đurđevića
sa temom:
1. 10:48 do 11:51 Izrada biznis plana,kalkulacija biljne proizvodnje i bruto marže , savetodavac Zoran Starinac

Proizvođačima će se prezentovati način izrade biznis plana,kalkulacija biljne proizvodnje i izračunavanje bruto marže.
Koordinator: Zoran Starinac

Izvor: PSSS Kruševac