Objava: RADIONICA-PSSS Kruševac

Dana 04.09.2020. godine, sa početkom u 08:30 održana je radionica, mesto Mačkovac , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Spasojević Radule
sa temom:
1. 08:30 do 09:30 Obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilnu zaštitu zasada jabuke posle berbe , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj radionice je bila obuka poljoprivrednih proizvođača za pravilnu zaštitu zasada jabuke posle berbe.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac