Objava: RADIONICA-PSSS Leskovac

Dana 09.12.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je radionica, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Gazdinstvo Vujanović Miroljuba
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Praktičan prikaz rezidbe za rod kod šljive , savetodavac Aleksandar Mitić

Cilj radionice bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže rezidba za rod odnosno regulisanje rodnosti kod šljive. Rezidbom za rod je prikazano koji zahvati se izvode na osnovnim primarnim, sekundarnim i tercijalnim granama po spratovima i u vrhu krune voćnog stabla.
Koordinator: Aleksandar Mitić

Izvor: PSSS Leskovac