Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 14.09.2020. godine, sa početkom u 12:00 održana je radionica, mesto Planina , opština Krupanj, Zasad jagode M. Avramovića – zasnivanje
sa temom:
1. 12:00 do 12:45 Sadnja jagode , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj radionice je da se praktično pokaže i učestvuje u pravilnoj sadnji jagode, postupanje sa sadnicama, popunjavanje banka, vreme navodnjavanja i fertigacija. Radionici prisustvovalo šest poljoprivrednika.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica