Objava: RADIONICA-PSSS Negotin

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 08:53 održana je radionica, mesto Karbulovo , opština Negotin, Gazdinstvo Rajić Nenada
sa temom:
1. 08:53 do 09:49 Rasadjivanje rasada paradajza na otvorenom , savetodavac Vladica Stefanović

Cilj ove radionice je da se poljoprivrednici na praktičnom primeru upoznaju sa agrotehničkim merama prilikom pasadjivanja rasada paradajza na otvorenom polju.
Koordinator: Vladica Stefanović

Izvor: PSSS Negotin