Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 06.12.2021. godine, sa početkom u 08:00 održana je radionica, mesto Sjenica , opština Sjenica, Prostorije Udruženja stočara Plojović sa temom:
1. 08:00 do 09:00 Praktičan prikaz izračunavanja bruto marže u proizvodnji mleka , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj radionice je bio da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže način izračunavanja bruto marže u proizvodnji mleka. Bilo je prisutno 6 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Zumreta Trtovac


Izvor: PSSS Novi Pazar