Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 25.07.2022. godine, sa početkom u 08:55 održana je radionica, mesto Lukare , opština Novi Pazar – grad, PG Muhedina Murtezića
sa temom:
1. 08:55 do 09:45 Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru. , savetodavac Tanja Mihajlović

Cilj radionice je bio da upozna prisutne poljoprivredne proizvođače sa zaštitom paradajza u zaštićenom prostoru.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar