Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 05.04.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Fijulj , opština Sjenica, Gazdinstvo Lakota Munira sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Praktični prikaz pravilne muže krava , savetodavac Safet Vesnić

Praktični prikaz pravilne muže krava, bila je tema radionice, sa kojom sam praktičnim prikazom na terenu, upoznao prisutne poljoprivredne proizvođače.Radionici je prisustvovalo pet poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar