Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 09.04.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Živić Saše
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktičan prikaz pikiranja rasada paprike. , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavanja radionice je bio praktičan prikaz pikiranja rasada paprike.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot