Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 01.08.2022. godine, sa početkom u 08:50 održana je radionica, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Slađane Tošić
sa temom:
1. 08:50 do 10:00 Praktičan primer klasiranja i načinom čuvanja belog luka , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavanja radionice je bio da se poljoprivredni proizvođači na praktičnom primeru upoznaju sa klasiranjem i načinom čuvanja belog luka.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot