Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 31.08.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Aleksandra Jovanovića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Priprema zemljišta,supstrata i sadnih mesta za sadnju visokožbunaste borovnice na bankovima , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže priprema zemljišta, odnosno supstrata i sadnih mesta za sadnju visokožbunaste borovnice na bankovima.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot