Objava: RADIONICA-PSSS Poljoservis

Dana 24.06.2022. godine, sa početkom u 09:01 održana je radionica, mesto Poružnica , opština Sokobanja, Katastarske parcele Miluna Jovanovića
sa temom:
1. 09:01 do 09:38 Praktičan prikazpravilnog uzorkovanja zemljišta za kontrolu plodnosti u cilju podizanja novog zasada oraha , savetodavac Sanja Čokojević

Radionica je održana u cilju predstavljanja pravilnog uzorkovanja zemljišta za kontrolu plodnosti pre podizanja novih zasada voća.
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis