Objava: RADIONICA-PSSS Poljoservis

Dana 18.07.2022. godine, sa početkom u 09:03 održana je radionica, mesto Resnik , opština Sokobanja, Na imanju Milosavljević Predraga
sa temom:
1. 09:03 do 09:50 Priprema zemljišta za sadnju jagode , savetodavac Sanja Čokojević

Radionica je održana u cilju upoznavanja proizvođača sa pravilnim načinom pripreme zemljišta letnju sadnju jagode.
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis