Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 01.08.2022. godine, sa početkom u 11:41 održana je radionica, mesto Dubočka , opština Petrovac na Mlavi, polj.gazdinstvo Janošević Jović Zlatica
sa temom:
1. 11:41 do 12:15 Obrada papaka , savetodavac Dane Hrkalović

Cilj radionice bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača kako se obrađuju papci kod grla
Koordinator: Dane Hrkalović

Izvor: PSSS Požarevac