Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 23.06.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Šapine , opština Malo Crniće, Gazdinstvo Milošević Dragančeta
sa temom:
1. 10:00 do 10:48 Značaj pravovremene upotrebe pesticida , savetodavac Violeta Stanković

Cilj ove radionice je da se polj.proizvođačima predstavi značaj pravilne i pravovremene upotrebe pesticida.
Koordinator: Violeta Stanković

Izvor: PSSS Požarevac