Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 24.02.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Đurovac , opština Prokuplje, gazdinstvo Mijačić Milutina
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Praktičan prikaz rezidbe višnje , savetodavac Magdalena Todorović

Cilj radionice je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima praktično prikaže rezidba višnje.
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje